نشان دهخدا به کتاب "جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی" تعلق گرفت

۳۰ آبان ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۵ کد : ۱۵۱۹۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۸۳۱
درآیین اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه ‌های سراسرکشور درحوزه علوم انسانی ، کتاب جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی از انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیق...
درآیین اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه ‌های سراسرکشور درحوزه علوم انسانی ، کتاب جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی از انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درحوزه علوم اجتماعی شایسته تقدیر و دریافت نشان دهخدا  شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، انتشارات علمی و فرهنگی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم چنین وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی ،نخستین دوره کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور را برگزار کرد و دراین مراسم از یکی از آثار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی نوشته دکترمحمدسعید ذکایی و محمدجواد اسماعیلی نویسندگان تقدیرکرد.
دکترعلی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکترصالحی امیری رئیس کتابخانه ملی، سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیرارشاد، دکترسیدتقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی، دکترمسعود کوثری مدیرعامل انتشارات علمی فرهنگی، از نویسندگان تقدیر و جوایزی را به نویسندگان اهدا کردند.
جایزه دهخدا درحوزه جغرافیا به دکترهوشنگ قائمی، دکتر آذر زرین و دکترفرامرز خوش اخلاق، به خاطر تالیف کتاب اقلیم شناسی مناطق خشک و اثر برگزیده حوزه تاریخ به حجت الاسلام دکتر حسین عزیزی، به دلیل تالیف کتاب نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح درسه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایران تعلق گرفت.
همچنین درحوزه ادبیات «نشان دهخدا» به دکترابوالفضل حری به خاطر تالیف کتاب کلک خیال انگیز بوطیقایی ادبیات وهمناک و اثر برگزیده حوزه فلسفه، به دکترحمیدرضا محبوبی آرانی به خاطر تالیف کتاب زایش و مرگ تراژدی، تفسیری برزایش تراژدی از درون روح موسیقی نیچه تعلق گرفت.
اثر برگزیده درحوزه ادیان و عرفان به دکترشهاب الدین وحیدی مهرجردی به خاطر تالیف کتاب مرجئه و اثر برگزیده درحوزه کارآفرینی به دکترمهران رضوانی به دلیل تالیف کتاب کارآفرینی بین المللی تعلق گرفت.
آثارشایسته تقدیر درحوزه تاریخ اثر دکترعبدالرحیم قنوات با عنوان تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی، درحوزه ادبیات اثر دکترعلی درزی به نام تعیین همبستگی های نحوی و آوایی درساخت ارتقایی و مبتدا سازی در زبان فارسی بود.
همچنین درحوزه علوم اجتماعی علاوه بر کتاب «جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی» تألیف دکترمحمد سعید ذکایی، درحوزه علوم سیاسی کتاب احمد گل محمدی با نام «چیستی، تحول و چشم انداز دولت» شایسته تقدیر شدند.
 درحوزه باستان شناسی دکترحسن رضایی به خاطر تالیف کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان»، در حوزه اقتصاد قهرمان عبدلی به خاطر تالیف کتاب «نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن» و آثار شایسته تقدیر درحوزه روانشناسی دکترحسن شمس اسفندآباد به خاطر تالیف کتاب «روان شناسی محیط» شایسته تقدیر شدند.