دانشگاه مازندران با شرکت چوب و کاغذ مازندران در برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران و کارکنان همکاری می کند

۲۴ دی ۱۳۹۳ | ۱۷:۲۷ کد : ۱۵۱۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۹
با پیگیری رییس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران و به همت برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری جلسه ای با حضور مدیر مرکز آموزش شرکت چوب و کاغذ مازندران در دفتر مرکز آموزش های آزاد ا...
 دانشگاه مازندران با شرکت چوب و کاغذ مازندران در برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران و کارکنان همکاری می کند
با پیگیری رییس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران و به همت برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری جلسه ای با حضور مدیر مرکز آموزش شرکت چوب و کاغذ مازندران در دفتر مرکز آموزش های آزاد این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر هادی ناصری رییس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران در این خصوص گفت: این جلسه با هدف بررسی راهکارهای اجرایی همکاری دانشگاه با شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در برگزاری دوره های توانمند سازی مدیران و کارکنان آن شرکت تشکیل شد.
رییس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران خاطر نشان کرد: بر اساس توافق به عمل آمده، مرکز آموزش های آزاد دانشگاه با همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دوره توانمندسازی شامل: سرفصل مدیریت عمومی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت داتش، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت کیفیت، بهره وری، مدیریت حسابداری بهای تمام شده برای کارشناسان غیرمالی، مدیریت رضایت مشتریان، مدیریت زمان برگزار خواهد کرد.