نخستین نشست هیئت مؤسس بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند برگزار شد

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۸ کد : ۱۵۱۴۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۰
تشکل غیر دولتی و مردم نهاد بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند با اولین نشست هیئت مؤسس آن با حضور اعضای بنیاد، رئیس و معاونان دانشگاه بیرجند فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر خلیل خ...
نخستین نشست هیئت مؤسس بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند برگزار شد
تشکل غیر دولتی و مردم نهاد بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند با اولین نشست هیئت مؤسس آن با حضور اعضای بنیاد، رئیس و معاونان دانشگاه بیرجند فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند در این نشست تأسیس بنیادهای خیران در تمام دانشگاه های کشور در قالب گروه های مردم نهاد را از برنامه های وزارت علوم در دولت یازدهم عنوان کرد و درباره اهداف تأسیس این بنیاد گفت:هدف اصلی تأسیس این بنیاد تقویت ارتباط بین جامعه و دانشگاه بیرجند است .
رئیس دانشگاه بیرجند در تعریف رسالت این بنیاد افزود: بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در حقیقت یک نهاد مردمی است که رابط بین دانشگاه و جامعه بوده و با ارائه دیدگاه ها و اجرایی کردن سیاست گذاری خود در تأمین نیازهای آموزشی، دانشجویی و پژوهشی در حوزه های سخت افزاری به دانشگاه کمک های مالی و معنوی می کند.
اعضای هیئت مؤسس این بنیاد که از نخبگان و فعالان حوزه های مختلف دانشگاهی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، هنری و اجتماعی می باشند بر توان و مزیت دانشگاهی استان خراسان جنوبی و ضرورت حمایت از دانشگاه با توجه به نیازهای فراوانی که در مسیر توسعه دارد تأکید کردند.
گفتنی است در این نشست بر  لزوم فرهنگ سازی و بویژه ترویج و سوق دادن مردم به سمت سنت حسنه وقف نیز تأکید شد .