نخستین نشست هم اندیشی و هم افزایی روسای دانشگاه های صنعتی شیراز، سلمان فارسی، فسا، داراب

۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۵ کد : ۱۵۱۴۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۳۰
نخستین نشست هم اندیشی و هم افزایی روسای دانشگاه های عضو هیئت امنای مشترک دانشگاه های صنعتی شیراز، سلمان فارسی، فسا و داراب دردانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین ...
نخستین نشست هم اندیشی و هم افزایی روسای دانشگاه های عضو هیئت امنای مشترک دانشگاه های صنعتی شیراز، سلمان فارسی، فسا و داراب دردانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست مسائل مورد توجه دانشگاه های فوق الذکر در زمینه هماهنگی دراجرای حسابداری تعهدی، لزوم انجام فعالیت های هدفمند در راستای سیاست های کلی ابلاغی ازجانب وزارت علوم، پرهیز از موازی کاری و سایر مسائل مورد نیاز بحث و تبادل نظر شد.
همچنین روسای دانشگاه های یادشده از بخش های مختلف پردیس دانشگاه سلمان فارسی بازدید کردند.
نشست هم اندیشی و هم افزایی روسای دانشگاه های فوق الذکر به طور دوره ای درسایر دانشگاه ها هرسه ماه یکبار برگزارخواهد شد.