نخستین گردهمایی نرم افزارهای آزاد/ متن بازدردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد

۲۰ مهر ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۵۱۲۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۳۴
هم زمان با بزرگداشت روز آزادی نرم افزار، اولین گردهمایی نرم افزارهای آزاد/متن باز شامل کارگاه های آموزشی، نمایشگاه و همایش ترویجی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این گ...
هم زمان با بزرگداشت روز آزادی نرم افزار، اولین گردهمایی نرم افزارهای آزاد/متن باز شامل کارگاه های آموزشی، نمایشگاه و همایش ترویجی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این گردهمائی شامل برگزاری شش کارگاه تخصصی، همایش نرم افزارهای آزاد/متن باز و نمایشگاهی جانبی به منظور ترویج این نوع نرم افزارها بود.
 براساس تعریف بنیاد نرم افزارهای آزاد، هر نرم افزاری که آزادی‌هایی چون اجرای نرم افزار به هر علتی، مطالعه چگونگی کارکرد نرم افزار و تغییر آن، انتشار مجدد نرم افزار به منظور کمک به دیگران و بهبود بخشیدن نرم افزار و انتشار نسخه بهبود یافته برای تمام جامعه را برای کاربرانش فراهم کند، نرم افزار آزاد شناخته می‌شود.
همچنین نرم افزارهای برخوردار از مجوز (لایسنس) که کد منبع آن در دسترس بوده و دارای شرایطی چون عدم تبعیض در برابر افراد یا گروه های خاص، عدم محدودسازی کاربر به منظور دستیابی به یک هدف خاص، عدم اختصاص مجوز تنها برای یک محصول خاص و عدم محدودسازی یک تکنولوژی خاص باشد، نرم افزار متن باز نامیده می شود.
ازسوی دیگر نرم افزار آزاد/متن باز (Free Open Source Software -FOSS) به نرم افزاری گفته می شود که با هر دو فلسفه نرم افزار های آزاد و نرم افزار های متن باز هم خوانی داشته باشد.
بنابراین هرکسی آزادانه مجاز به استفاده، نسخه برداری، مطالعه و تغییر نرم افزار به هر صورتی است، منبع برنامه آشکارا به اشتراک گذاشته شده و افراد را تشویق می کند تا دربهبود نرم افزار به شکل داوطلبانه شرکت کنند.
گفتنی است این گردهمائی به همت انجمن علمی کامپیوتر و آی تی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد.