نخستین جشنواره حرکت کشوری دانشگاه پیام نور به کار خود پایان داد

۲۲ مهر ۱۳۹۳ | ۱۰:۰۴ کد : ۱۵۰۹۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۱
نخستین جشنواره حرکت کشوری ویژه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور با معرفی برگزیدگان این رویداد به کار خود دردانشگاه پیام نور پایان داد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین مراس...
نخستین جشنواره حرکت کشوری ویژه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور با معرفی برگزیدگان این رویداد به کار خود دردانشگاه پیام نور پایان داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین مراسم از 51 مخترع دانشجوی دانشگاه پیام نور با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد.
همچنین برگزیدگان این جشنواره دربخش های مختلف به شرح زیر معرفی شدند: دانشگاه پیام نور استان اصفهان (مسابقه علمی، آموزشی ، استاد مشاور، ابتکار ومدیربرگزیده) - دانشگاه پیام نور استان اردبیل: (دبیر شورای هماهنگی و مدیرقابل تقدیر) - دانشگاه پیام نور استان تهران : (آموزشی، انجمن علمی ، ترویجی،نشریه ،پژوهش، سایت و وبلاگ، حامیان و افتخارآفرینی، دبیر برگزیده، افتخارآفرین و مدیربرگزیده) افتخارآفرین -دانشگاه پیام نور استان چهارمحال وبختیاری: (انجمن علمی برگزیده، نوآوری، فعالیت های آموزشی، دبیربرگزیده،نشریه و مدیر برگزیده) - دانشگاه پیام نور استان خوزستان: (نشریه ، ترویجی،حامیان و مدیر قابل تقدیر) - دانشگاه پیام نور استان زنجان: (پژوهش ؛ کارآفرینی، افتخارآفرین،نشریه واستاد مشاور) - دانشگاه پیام نور استان سمنان: (مدیربرگزیده) - دانشگاه پیام نور استان فارس: (کتاب، کارآفرینی، حامیان، نشریه ، مدیر قابل تقدیر) - دانشگاه پیام نور استان قم: (نشریه، ، نوآوری، سایت و مدیرقابل تقدیر) - دانشگاه پیام نور استان قزوین: (مدیر قابل تقدیر) - دانشگاه پیام نور استان کرمان: (کتاب ، مسابقه، ابتکار، نوآوری، مدیر قابل تقدیر) - دانشگاه پیام نور استان گلستان : (اختراع، مدیرقابل تقدیر، مدیربرگزیده) - دانشگاه پیام نور استان گیلان: (مدیربرگزیده) - دانشگاه پیام نور استان لرستان: (نشریه، پژوهش، استاد مشاور و مدیرقابل تقدیر) - دانشگاه پیام نور استان مرکزی: (نشریه، پژوهش، استاد مشاور، مدیرقابل تقدیر، کتاب،مسابقه) - دانشگاه پیام نور استان مازندران: (ترویجی، اختراع، نشریه و مدیربرگزیده) - دانشگاه پیام نور استان های همدان، هرمزگان و یزد: (مدیرقابل تقدیر)
دراین نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای دانشگاه پیام نور درعرصه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، اختراع و ابتکار، کارآفرینی و نشریات علمی دانشجویی به نمایش گذاشته شده بود.
این جشنواره از سه بخش اهدای تندیس طلایی حرکت به 14 گروه از انجمن های علمی دانشجویی، اهدای تندیس طلایی حرکت به 6 گروه از شرکت ها، صنایع، مؤسسات و صنایع حامی انجمن های علمی دانشجویی و نمایشگاه جامع آثار، دستاوردها، تولیدات صنایع انجمن های علمی دانشجویی همراه با فن بازار تولیدات دانشجویی تشکیل شده بود.
همچنین دراین جشنواره 31 غرفه از دانشگاه های پیام نور سراسر کشور تولیدات و محصولات علمی خود را به نمایش گذاشته اند.
گفتنی است در نخستین جشنواره ملی حرکت با حضور 3000 دانشجو از سراسر کشور بالغ بر 140 اثر اختراعی خود را به نمایش گذاشتند.