دانش آموختگی نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه کاشان

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۹ کد : ۱۴۹۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۸۹
نخستین جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه کاشان در دانشکده معماری وهنر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این پایان نامه توسط الهه کربلائی با عنوان تبیین ویژگی های ش...
نخستین جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه کاشان در دانشکده معماری وهنر برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این پایان نامه توسط الهه کربلائی با عنوان تبیین ویژگی های شهرسازی و معماری محوطه تاریخی فیض آباد کاشان با استاد راهنمای دکتررضا نوری شادمهانی و استاد مشاور دکتر محسن جاوری برپایه پژوهش های میدانی و کتابخانه ای تهیه وتالیف شد.
 نتایج مطالعه  نشان داد که شهر فیض آباد  شهر سلطنتی نبوده و کارکرد خدماتی و بین راهی داشته است و معماری این شهر علاوه برالگوهای  ایلخانی تاثیر معماری بومی را نیز نشان می دهد و محوطه فیض آباد با گذشت زمان و نامساعد شدن شرایط اقلیمی و در نتیجه خشک شدن قنات ها، توسط ساکنان آنجا ترک شده است.

( ۱ )