موفقیت دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان درمسابقات دو ومیدانی و تکواندو دانشجویان منطقه دو کشور

۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۱ کد : ۱۴۹۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۰۹
دانشجویان دختر ورزشکار در رشته ورزشی دوومیدانی دانشجویان منطقه دو کشوری با کسب سه قهرمانی و دو نایب قهرمانی و پنج سومی در انفرادی و نایب قهرمانی تیمی حضور بسیار موفقی در این مسابقات داشتند . مسا...
دانشجویان دختر ورزشکار در رشته ورزشی دوومیدانی دانشجویان منطقه دو کشوری  با کسب سه قهرمانی و دو نایب قهرمانی و پنج سومی در انفرادی و نایب قهرمانی تیمی حضور بسیار موفقی در این مسابقات داشتند . مسابقات مذکور  ، به میزبانی دانشگاه تبریز،  انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درمسابقات تکواندو که به میزبانی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان برگزارشد، دو مقام اولی دو مقام دومی ویک مقام سومی، حاصل کار ورزشکاران "دانشجویان دختر" بود.
گفتنی است با نتایج بدست آمده مذکور، دانشجویان ورزشکار شرکت کننده دراین مسابقات، توانستند سهمیه کامل شرکت درسیزدهمین المپیاد دانشجویان سراسرکشور درمشهدمقدس در رشته دو و میدانی و تکواندو را کسب کنند.