موفقیت دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه درمیادین جهانی

۱۷ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۰ کد : ۱۴۹۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۵۹
دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه درمیادین جهانی افتخار آفریدند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سکینه نوری دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه ارومیه وعضو تیم ملی شمشیربازی جوانان کشورمان درمسابقات قهرمانی آ...
دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه درمیادین جهانی افتخار آفریدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سکینه نوری دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه ارومیه وعضو تیم ملی شمشیربازی جوانان کشورمان درمسابقات قهرمانی آسیا توانست به همراه تیم ملی ایران  مقام سوم این مسابقات دست یابد.
همچنین سولماز نقی لو و مهسا اروجی دو تن از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه جهت شرکت در یونیورساد دانشجویان جهان که تابستان امسال در کشور کره جنوبی برگزار می شود به عضویت تیم ملی تیراندازی دانشجویان کشور درآمدند.