موفقیت دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه درمسابقات دو و میدانی دانشگاه های منطقه 8 کشور

۱۳ آبان ۱۳۹۴ | ۰۹:۴۲ کد : ۱۴۹۳۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۳۲
دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه درمسابقات دو و میدانی دانشگاه های منطقه 8 کشور و انتخابی سیزدهمین المپیاد دانشجویان کشور، توانستند در ماده پرتاب دیسک به مقام دوم و در 10000 متر به مقام سوم دست یابند....
دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه درمسابقات دو و میدانی دانشگاه های منطقه 8 کشور و انتخابی سیزدهمین المپیاد دانشجویان کشور، توانستند در ماده پرتاب دیسک به مقام دوم و در 10000 متر به مقام سوم دست یابند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، 3 عنوان چهارمی نیز توسط دیگر دو و میدانی کاران این دانشگاه دراین دوره از مسابقات کسب شد.