موفقیت تیم کشتی فرنگی مرکزآموزش عالی شهرضا درسیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴ کد : ۱۴۹۱۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۲
مدال برنز تیم کشتی فرنگی مرکزآموزش عالی شهرضا درسیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کسب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس میرطاوسی مدیردانشجویی دانشگاه شهرضا گفت: تیم کشتی فرنگی مرکزآموزش عالی شهرضا...
مدال برنز تیم کشتی فرنگی مرکزآموزش عالی شهرضا درسیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کسب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس میرطاوسی مدیردانشجویی دانشگاه شهرضا گفت: تیم کشتی فرنگی مرکزآموزش عالی شهرضا درسیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور 156 دانشگاه برگزار شد، توانست با کسب یک مدال برنز توسط دانشجو عباس عسگری نژاد در وزن 75 کیلوگرم برسکوی سوم این دوره از مسابقات قرار گیرد .
وی با عنوان اینکه دراین دوره از مسابقات دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور خوزستان موفق به کسب مقام های اول و دوم شدند، افزود: این برای اولین بار است که تیم کشتی این مرکز درالمپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های کشور شرکت و موفق به کسب مقام سوم در المپیاد های وزارت علوم می شود .