موفقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۹ کد : ۱۴۹۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۶۵
مقاله دو عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در بنیاد تحقیقات گرانش جزو یکی از برگزیدگان سال ۲۰۱۴ معرفی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر زهرا حقانی و دکتر سید شهاب الدین شهیدی شادکام با...
مقاله دو عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در بنیاد تحقیقات گرانش جزو یکی از برگزیدگان سال ۲۰۱۴ معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر زهرا حقانی و دکتر سید شهاب الدین شهیدی شادکام با همکاری دکتر حمید رضا سپنجی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتر تیبریو هارکو از کالج دانشگاهی لندن، در بنیاد تحقیقات گرانش جزو یکی از برگزیدگان سال ۲۰۱۴ معرفی شد.
 این مقاله با عنوان Matter may matter در واقع تعمیمی از گرانش اینشتین-هیلبرت است که به بررسی تأثیر جفت شدگی غیر کمینه ماده باریونی با هندسه می‌پردازد.
این مدل ها در حد نیوتنی رفتار استاندارد گرانش اینشتینی را دارند و در حد فراتر از منظومه شمسی کاندیداهای هندسی مناسبی برای انرژی تاریک می‌باشند. در ضمن حالت‌های خاصی از  این مدل‌ها می‌تواند به عنوان کاندیدا‌های خوبی برای نظریات گرانشی تصحیح یافته بدون ناپایداری‌ها در نظر گرفته شود.
دکتر حقانی و دکتر شهیدی دانشنامه دکترای خود را در زمینه گرانش و کیهان‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ دریافت کرده اند و هم اینک به عنوان استادیار در دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان مشغول به کار می باشند.
گفتنی است برندگان قبلی این جایزه عمدتا از دانشمندان برجسته فیزیک همچون استیون هاوکینگ، جان الیس و تانو پادمانابان  بوده اند .

( ۳ )