موافقت وزارت علوم با تشکیل شورای بررسی موارد خاص دردانشگاه ایلام

۱۹ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۴ کد : ۱۴۸۹۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۹۱
وزارت علوم باتشکیل شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان دردانشگاه ایلام موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با درخواست و پیگیری های دکترعلی اکبری سرپرست دانشگاه ایلام، وز...
وزارت علوم باتشکیل شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان دردانشگاه ایلام موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با درخواست و پیگیری های دکترعلی اکبری سرپرست دانشگاه ایلام، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل شورای موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان به صورت مستقل دردانشگاه ایلام موافقت کرد و ازاین پس درخواست های موارد خاص دانشجویان درهریک ازمراکزآموزش عالی استان برای طرح دراین کمیسیون دراین دانشگاه مورد رسیدگی قرارخواهند گرفت و بدین ترتیب دروقت و هزینه های دانشجویان متقاضی صرفه جویی خواهد شد.
گفتنی است پیش ازاین پرونده های دانشجویان و دانشگاه های استان در شورای موارد خاص استان کرمانشاه دردانشگاه رازی بررسی می شد.