ملاقات رئیس موسسه فرهنگی اکو با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س)

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۶ کد : ۱۴۸۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۴
پروفسور افتخار حسین عارف رئیس موسسه فرهنگی اکو به اتفاق دکتر شاه منصور شاه میرزا خواجه اف کارشناس میز تاجیکستان این موسسه در دیدار دوستانه ای با جمعی از مسئولان دانشگاه الزهرا شرکت کردند. به گزار...
پروفسور افتخار حسین عارف رئیس موسسه فرهنگی اکو به اتفاق دکتر شاه منصور شاه میرزا خواجه اف کارشناس میز تاجیکستان  این موسسه در دیدار دوستانه ای با جمعی از مسئولان دانشگاه الزهرا شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین دیدار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س)درخصوص تاسیس مجله بین المللی این دانشگاه با همکاری موسسه فرهنگی اکو و با معرفی تعدادی از متخصصان و محققان از کشورهای عضو اکو، برای عضویت در هیئت تحریریه مجله گفت: مجله مذکور قراراست در یکی از زمینه های تخصصی هنری پس از کسب مجوزهای مربوط منتشر گردد.
همچنین معاون پژوهش و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی گفت: انتشار دو مجله بین المللی در رشته های اقتصاد و مطالعات زنان و خانواده در دانشکده علوم اجتماعی در دست انجام است و با همکاری دکتراحسان علی مانگی معاون دبیرکل موسسه فرهنگی اکو قرار است اعضای هیئت تحریریه بین المللی از کشورهای عضو اکو معرفی گردند. این همکاری ها در چارچوب تفاهم نامه منعقدشده بین دانشگاه الزهرا و موسسه فرهنگی اکو صورت می پذیرد.
گفتنی است در این دیداردکترحسامی رئیس دانشکده هنر، دکترتوسلی معاون بین الملل دانشکده علوم اجتماعی به نمایندگی از رئیس دانشکده و دکترحناچی مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه نیز حضورداشتند.