مقاله استاد بازنشسته دانشگاه تبریز به عنوان مقاله برگزیده از سوی انتشارات اسپرینگر انتخاب شد

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۱:۱۷ کد : ۱۴۷۸۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۲۸
مقاله دکتر زین العابدین پور ابریشمی، استاد بازنشسته دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از سوی انتشارات اسپرینگر به عنوان مقاله برگزیده در بین هزار مقاله انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، استاد ...
مقاله دکتر زین العابدین پور ابریشمی، استاد بازنشسته دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از سوی انتشارات اسپرینگر به عنوان مقاله برگزیده در بین هزار مقاله انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، استاد بازنشسته دانشگاه تبریز در این مقاله "رمز گشایی داینوتریدها از داینو ترین سند(Dinotherien Sande )"   را مورد بررسی قرار داده است.
دکتر زین العابدین پور ابریشمی در این مقاله بر این نکته تاکید داشته که بقایای این موجود عظیم الجثه قبلا در مناطق هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، یونان، آلمان، اسپانیا و فرانسه پیدا شده بود که این امر نشان دهنده مسیر مهاجرت آنها را از هند به طرف اروپا نشان می دهد، اما در مناطق ایران مطالعه ای انجام نگرفته بود.
 بر این اساس، اخیرا آثار این موجود در ایران و در مناطق آبخوار ورزقان، ایوند تبریز و مراغه توسط دکتر پور ابریشمی کشف و مورد مطالعه قرار گرفته است. 
گفتنی است دکتر زین العابدین پورابریشمی در سال 1354 به استخدام دانشگاه تبریز در آمده و در سال 1388 از این دانشگاه بانشسته شده است.