معلمی و پیامبری تجلی بعد هدایت گری خداوند هستند

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۶:۲۹ کد : ۱۴۷۸۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۰۰
دکتراصغری آقمشهدی رئیس دانشگاه مازندران درمراسم تجلیل از مقام معلم که با اشاره به این مطلب که درفرهنگ ما مقام معلمی مقامی بس والاست، گفت: خداوند دراولین سوره نازل شده به پیامبرش، اکرمیت خود را، به دلی...
دکتراصغری آقمشهدی رئیس دانشگاه مازندران درمراسم تجلیل از مقام معلم که با اشاره به این مطلب که درفرهنگ ما مقام معلمی مقامی بس والاست، گفت: خداوند دراولین سوره نازل شده به پیامبرش، اکرمیت خود را، به دلیل ارزانی داشتن علم و دانش به بشر می داند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتراصغری آقمشهدی با اشاره به فرمایش حضرت امام(ره) که معلمی شغل انبیاست، اذعان کرد: فرمایش ایشان براهمیت این مقام تاکید دارد و معلمی و پیامبری تجلی بُعد هدایت گری خداست و هم پیامبر و هم معلم به دنبال آگاهی بخشی و روشنگری هستند.
وی با توجه به قداست شغل معلمی، افزود: هم معلمان و استادان باید درحفظ شان و جایگاه خود تلاش کنند و هم قوانین و مقررات می بایست درجهت حفظ شان آنها باشد و این مقررات باید ازمرحله جذب تا مرحله تبدیل وضعیت را در برگیرد که الحمدالله این حرکت ازسوی وزارتخانه آغاز شده است.
دکتراصغری آقمشهدی به پرونده های بررسی شده جذب اشاره کرد و گفت: تا پایان اسفند 1393 کلیه پرونده های جذب را مورد بررسی قرارداده و به وزارت علوم ارسال کردیم که درمجموع تعداد 27 نفر به اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران اضافه شده اند.
رئیس دانشگاه مازندران سپس به آخرین رتبه بندی دانشگاه های کشور ازسوی ISC اشاره کرد و گفت: دانشگاه مازندران دراین رتبه بندی از جهت نسبت دانشیار و استاد به کل اعضای هیئت علمی، جزو 10 دانشگاه برتر ایران قرار گرفته است.
گفتنی است درمراسم تجلیل از مقام معلم، از تعدادی از استادان نمونه، ارتقا یافته و بازنشسته، خانواده های 2 استاد فقید دانشگاه ( مرحوم دکترقنبرزاده و مرحوم دکتر حسینی ) و برگزیدگان جشنواره آموزش درآینه هنر به مناسبت هفته آموزش، تجلیل و قدردانی شد.