معرفی12 غرفه برتر درآخرین روز پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۰ کد : ۱۴۷۸۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۷۹۹
درآخرین روز پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم 12 غرفه برتر در حوزه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، فن بازار و دستگاه های اجرایی معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درآخرین ر...
معرفی12 غرفه برتر درآخرین روز پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم
درآخرین روز پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم 12 غرفه برتر در حوزه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، فن بازار و دستگاه های اجرایی معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درآخرین روز پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم، 12 غرفه برتر شامل ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه عالی دفاع ملی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری معرفی شدند.
براساس این گزارش درحوزه دستگاه های اجرایی، غرفه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی برتر شدند.
همچنین پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران، پارک علمی و فناوری دانشگاه قزوین و خراسان در بخش فن بازار معرفی شدند.
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان خارج از کشورنیز به لحاظ فناوری برتر انتخاب شد.
گفتنی است درآخرین روز نمایشگاه از اولین داروی گیاهی بومی آبزیان ضد عفونی کننده وسیع الطیف قارچ و باکتری «آویشیت» رونمایی شد.