معرفی استاد دانشگاه زنجان به عنوان دانشمند برتر

۳۰ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۳۰ کد : ۱۴۷۶۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۴۵
دکترعلی رمضانی از سوی موسسه اطلاعات علمیISIبه عنوان دانشمند برتر معرفی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، استاد تمام دانشگاه زنجان در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان ازسوی پایگاه استنا...
دکترعلی رمضانی از سوی موسسه اطلاعات علمیISIبه عنوان دانشمند برتر معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، استاد تمام دانشگاه زنجان در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان ازسوی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز ISI معرفی شد.
پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترزiSI بر اساس فعالیت 10 سال اخیر پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یک بار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روز آمد می شوند.
معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها در رشته و حوزه های موضوعی 22 گانه است.
برهمین اساس پژوهشگرانی که براساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر  در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می شوند.
همچنین مطابق با داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز، پرفسورعلی رمضانی استاد تمام گروه شیمی دانشگاه زنجان در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرارگرفت .
دکتررمضانی درسال 2008 به سبب تلاش های ارزشمند پژوهشی از سوی کمیته علوم و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان دانشمند برگزیده کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی انتخاب و معرفی شد.
درسال 2012 به سبب تلاش های ارزشمند پژوهشی ازسوی موسسه بین المللی ISI به عنوان دانشمند بین المللی ISI معرفی شدند و همچنین درسال های 2013 و 2014 و 2015 نیز درفهرست یک درصد برترین های دانشمندان بین المللی  ISI و نخبگان جهان قرارگرفت.
درسال 1390 به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی ISI Phosphorus, Sulfur and Silicon پذیرفته شد.
دردی ماه 1392 ازسوی مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان دانشمند پر استناد کشور و در همین سال ازسوی انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته کشور در شاخه آلی معرفی شد.
گفتنی است درسال 1392 وی به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی Nanochemistry Research  پذیرفته شد.