معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران، از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله واقع درسوهانک تهران بازدید کرد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۲ کد : ۱۴۷۳۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۶
مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران، از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله واقع در سوهانک تهران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی- تخصصی «مدی...
مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران، از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله واقع در سوهانک تهران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» که در در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزارشد، مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه رئیس پژوهشگاه، دکترمحمدکاظم جعفری، از آزمایشگاه پیشرفته در دست احداث مهندسی زلزله، واقع در سوهانک تهران بازدید کردند.