معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم : برنامه وزارت علوم حمایت از آزمایشگاههای مرکزی دانشگاههاست

۱۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۸ کد : ۱۴۵۳۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۵۱۵
دکتر محمد صادق علیایی و مهندس زالی  معاونان دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری ، ضمن بازدید از آزمایشگاهها و تجهیزات پژوهشی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان در نشست مشترک با هیئت رئیسه...
معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم : برنامه وزارت علوم حمایت از آزمایشگاههای مرکزی دانشگاههاست
دکتر محمد صادق علیایی و مهندس زالی  معاونان دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری ، ضمن بازدید از آزمایشگاهها و تجهیزات پژوهشی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان در نشست مشترک با هیئت رئیسه این دانشگاه برنامه های پژوهشی آن را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،در این نشست دکتر محمد صادق علیایی معاون مدیرکل دفتر  حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری و قائم مقام شبکه آزمایشگاههای علمی ایران گفت: سیاست وزارت علوم تقویت آزمایشگاههای مرکزی دانشگاههاست و توزیع اعتبار کمک به خرید ، تعمیر، نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی نیز در قالب آزمایشگاه مرکزی صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه آزمایشگاههایی که عضو شبکه شاعا نیستند مشمول حمایت های وزارت علوم قرار نمی گیرند گفت: بهتر است دانشگاهها با ایجاد آزمایشگاه مرکزی و عضویت آن در شبکه آزمایشگاههای علمی ایران امکان استفاده بیشتر محققین منطقه خودرا از امکانات آزمایشگاهی فراهم کنند.
قائم مقام شبکه آزمایشگاههای علمی ایران اظهار داشت: بالابردن سطح ایمنی و بهداشت محیط زیست در آزمایشگاههای دانشگاهها از برنامه های مهم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری است و در این راستا اخیرا دستورالعمل جامعی به دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی ابلاغ شد.
دکتر علیایی همچنین ایجاد آزمایشگاههای مرجع  وارزیابی عملکرد آزمایشگاههای دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی  را از دیگر  اولویت های شبکه آزمایشگاههای علمی ایران  نام برد که در حال پیگری است.
( ۵ )