معاون تجاری سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درهیئت حمایت از صنایع تعیین شد

۲۳ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۴۴۷۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۷۷
دکترقاسم رمضانپور نرگسی معاون تجاری‌سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هیئت وزی...
دکترقاسم رمضانپور نرگسی معاون تجاری‌سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هیئت وزیران در جلسه 93/10/17 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو به استناد ماده (1) قانون حمایت صنعتی  و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشورمصوب 1343، دکترقاسم رمضانپور نرگسی معاون تجاری‌سازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درهیئت حمایت از صنایع تعیین شد.

( ۱ )