معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری: علم مظهر تولید قدرت و ثروت برای همه ملت هااست

۲۴ آذر ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۹ کد : ۱۴۴۶۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۲۹
دکتر رنجبر معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان این که علم مظهر تولید قدرت و ثروت برای همه ملت هااست و ابزار توانمندی است که می تواند هوشمندی و ذکاوت یک ملت را رقم بزند ، گفت: ...
دکتر رنجبر معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان این که علم مظهر تولید قدرت و ثروت برای همه ملت هااست و ابزار توانمندی است که می تواند هوشمندی و ذکاوت یک ملت را رقم بزند ، گفت: در دنیای رقابت برای پیشرفت و توسعه کشورها، تنها با چراغ فروزان علم می توان به سمت توسعه هدفمند گام برداشت و رقبا را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و تنها برآورنده منطقی و مداوم نیازهای یک ملت برای پیشرفت، محتوای علمی و توانمندی های دانشی نخبگان و اندیشمندان این سرزمین می باشند.
    به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر رنجبر گفت: هر ملتی که از نعمت علم بی بهره باشد علاوه بر اینکه از صلاح و فساد خود بی خبر باقی می ماند، احساس لزوم وابستگی به قطب های قدرتمند و سلطه گر جهان پیدا می کند و ذهنیت آن برای تن دادن به اسارت های اقتصادی و پیروی از شیوه های معیشتی کشورهای تحت سلطه آماده می شود و عزت و اقتدار ملی را به گونه ای از دست می دهد که اراده ملی برای احیای آن به شدت تضعیف شده و قدرت مقابله از آن گرفته می شود.
وی چنین ملتی را به تعبیر منابع اسلامی، ملتی مرده، بی تحرک و بدون اراده خواند و مردم آن ملت را شایسته سرزنش و نکوهش دانست و افزود: در مسیر دستیابی به قله های دانش، تحقیقات و پژوهش اساس و بنیان همه فعالیت ها می باشد.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، پیروی از الگوها و مدل ها در انجام تحقیقات را دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه ضروری دانست و گفت: با تأسی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می توان برنامه ریزی های درازمدت و کوتاه مدت کشور را به سمت استفاده از یافته های نوین علمی هدایت کرد.
وی خاطرنشان کرد : هدف نهایی تولید علم در کشور دستیابی به راه حل هایی است که بتواند بن بست های پیشرفت در امور مهم را از بین ببرد و شاخص هایی نظیر رشد ناخالص داخلی و درآمد سرانه ملی را ارتقا بخشد و از میزان فلاکت و فقر و فاقه کاسته و سطح رفاه عمومی و در نتیجه امید به زندگی را افزایش دهد.
دکتر رنجبر اهمیت پژوهش را در تنظیم امور کشور یادآور شد و گفت: توجه محققان ترجیحاً باید به سمت انجام پژوهش های نافع و کاربردی هدایت شود و در راستای علوم کاربردی هم تلاش خود را به کار گیرند.