معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی بر حمایت دولت از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان تاکید کرد

۲۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۰ کد : ۱۴۳۴۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۴۰
دکترمحمدنریمانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: حمایت دولت از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان با وضع قوانین مناسب و مساعدت های مالی و تلاش برای تبیین جایگاه آنها ...
دکترمحمدنریمانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: حمایت دولت از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان با وضع قوانین مناسب و مساعدت های مالی و تلاش برای تبیین جایگاه آنها در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها بسیار مفید  خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترنریمانی درخصوص برپایی هفته پژوهش و فناوری و تاثیر آن درتقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تبدیل علم به ثروت دارد، گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و شناساندن پتانسیل های مراکز تولید علم به مراکز تولیدی و صنعتی و تصمیم گیری به شمار می رود.و بی شک، تبدیل علم به ثروت و ایده به محصول از طریق برنامه ریزی های مناسب درهفته پژوهش و فناوری برای تبیین ضرورت تصمیم گیری های پژوهش محور و اقتصاد و تولید دانش بنیان امکان پذیر خواهد بود.
وی درخصوص نمونه های عملی که دردانشگاه یا مرکز پژوهش انجام می شود، افزود: اجرای طرح های پژوهشی تقاضا محور دردانشگاه، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان در دانشگاه، حمایت از شرکت های دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و ارائه مشاوره به دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی استان در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تبدیل ایده به محصول در این استان انجام می گیرد.
دکترنریمانی برای برپایی هرچه بهتر مراسم هفته پژوهش و فناوری گفت: اطلاع رسانی مناسب در رسانه های ارتباط جمعی برای تبیین مبانی پژوهش و فناوری بین اقشار مختلف مردم و واحدهای صنعتی و تولیدی علاوه بر برنامه های جاری کنونی می تواند مفید باشد.
درادامه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی درخصوص راهکارهای گسترش و تقویت واقع گرایانه و عملی صنعت و دانشگاه پیشنهاداتی ارائه داد و گفت: حمایت از تولید دانش بنیان و سیاست های تشویقی برای دانشگاه و واحدهای صنعتی برای گسترش روابط این دو مرکز به تقویت ارتباط آن ها کمک می کند، همچنین اختصاص درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی و الزام واحدهای تولیدی برای این امر به تصمیم گیری های پژوهش محور و صنعت و کشاورزی دانایی محور می-انجامد.
وی نقش دولت در تقویت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: حمایت دولت از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان با وضع قوانین مناسب و مساعدت های مالی و تلاش برای تبیین جایگاه آن ها در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها بسیار مفید خواهد بود.
دکترنریمانی همچنین میزان هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی استان با مراکز دانشگاهی پژوهشی و فناوری استان درچه حدی است، گفت: چندان مناسب نیست ولی احیای اختصاص یک تا سه درصدی اعتبارات دستگاه های اجرایی به موضوع پژوهش تا حدی زیاد مشارکت سازمان ها را در امور پژوهشی و فناوری و همکاری لازم با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری تقویت می کند.
وی درادامه درخصوص تخصیص بودجه پژوهش درسطح کشور چگونه باید انجام شود، افزود: بهتر است در راستای پژوهش های تقاضا محور و کاربردی هدایت گردد، مثلأ تامین بخشی از بودجه پژوهشی مراکز علمی از طریق گرنت تعریف شده برای اجرای پژوهش های مشتری محور به تدریج اجرایی شود.
درپایان دکترنریمانی  درخصوص راهکارهایی عملی برای گسترش امر پژوهش جهت حل مشکلات کشور پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: تعمیق باور عمومی بین همه اقشار شامل مسئولان، اساتید و دانشجویان در خصوص اینکه حل مشکلات کشور، رشد اقتصادی، توسعه صنعت و کشاورزی و ارتقای فرهنگ عمومی از طریق پژوهش امکان پذیر است، ترویج الگوهای عملی در خصوص پیشرفت های پژوهش محور در برخی زمینه ها و در صورت لزوم تدوین قوانین و آیین نامه ها در جهت پژوهش-های هدفمند و مبتنی بر حل مسئله مطرح می شود .