معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران برمشخص بودن میزان و نوع مشارکت مراکز آموزش عالی در عملیاتی کردن اسناد علمی کشور تاکید کرد

۲۲ دی ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۸ کد : ۱۴۳۴۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۳
دکتر مسلم منصور لکورچ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مازندران برمشخص بودن میزان و نوع مشارکت مراکز آموزش عالی در عملیاتی کردن اسناد علمی کشور تاکید کرد . به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر منصور...

دکتر مسلم منصور لکورچ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مازندران برمشخص بودن میزان و نوع مشارکت مراکز آموزش عالی در عملیاتی کردن اسناد علمی کشور تاکید کرد .

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر منصور لکورچ در خصوص تاثیر برپایی هفته پژوهش و فناوری در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: یکی از اهداف برپایی هفته پژوهش شناسایی پژوهشگران برتر و معرفی دست آورد آنان می باشد. از این رو با توجه به حضور و مشارکت نمایندگان واحدهای فناور امکان انتخاب و پذیرش ایده یا دست آورد موردنظر از طرف صنایع وجود دارد و اساساً بدین طریق می توان دست آوردها و فناوریهای قابل تولید را عرضه کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران در مورد وجود نمونه های عملی در دانشگاه مازندران تصریح کرد: در دانشگاه مازندران مراسم هفته پژوهش سالهاست که با استقبال گرم اعضای هیئت علمی برگزار می شود و فعالیت همکاران براساس شاخص های آئین نامه های مربوطه ارزیابی گشته و طی رقابتی علمی همکاران واجد شرایط مورد تشویق قرار می گیرند.

وی در خصوص بهتر برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری گفت: از سوی وزارتخانه بودجه خاصی برای تشویق عملی قوی تر پژوهشگران و فناوران برتر تخصیص داده شود تا بسته های تشویقی تحقیقاتی در خور شأن محققان به آنها اختصاص یابدولی در حال حاضر این بسته های اختصاص یافته بسیار ناچیر است به طوری که برخی از دانشمندان از مشارکت در ارزیابی رغبتی نشان نمی دهند یا حداقل فرصتهای تحقیقاتی برای انتخاب شوندگان در مراکز تحقیقاتی داخل یا خارج را به عنوان بسته های تشویقی لحاظ شود.

دکتر منصور لکورچ درخصوص راهکارهای گسترش و تقویت واقع گرایانه و عملی صنعت و دانشگاه افزود: به منظور ارتباط قوی تر صنعت با دانشگاه بایستی به صورت پایا نیازمندی های سازمانها و صنایع به دانشگاههای تابعه و منطقه ای اعلان شود و نیز متقابلاً توانائیهای بالقوه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به صنایع ارائه گردد.

وی نقش دولت را در تقویت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان نقشی کلیدی دانست و گفت: در شورای راهبردی نقشه جامع علمی کشور بایستی سهم و میزان و نوع مشارکت دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و صنایع در عملیاتی کردن اسناد علمی کشور مشخص شود و اساساً انجام تحقیقات موازی در مراکز مختلف و عدم برنامه ریزی و نبود اهداف راهبردی پژوهشی مشخص هزینه های مضاعفی را به کشور تحمیل می کند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مازندران میزان هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی استان با مراکز دانشگاهی پژوهشی و فناوری استان را مثبت دانست و افزود: در سال های اخیر استانداری مازندران ارتباط خوبی را با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برخوردار کرده است و با حمایت های مادی و معنوی برخی طرحهای تحقیقاتی با قابلیت بومی سازی را پشتیبانی کرده است و این می تواند به یکی از وظایف تشکیلاتی سازمان های اجرایی استانی تبدیل شود تا تحقیقات در استان مورد حمایت قرار گیرند.

وی در خصوص تخصیص بودجه پژوهش در سطح کشور گفت: برای تخصیص بودجه بایستی شاخص های تولید علم و فناوری در دانشگاه ها احصا شود و برآن اساس میزان اختراعات ـ اکتشافات ـ نوآوری ـ انتشار مدارک علمی و نیروی انسانی پژوهشی  و ارزیابی و محاسبات انجام پذیرد تا تخصیص ها برنامه ریزی شده درنظر گرفته شود .

دکتر منصور لکورچ در پایان به راهکارهای عملی برای گسترش امر پژوهش اشاره کرد و گفت: ابتدا بایستی پژوهش دسته بندی شود و به زیر شاخه های متنوع مانند بنیادی در علوم پایه و یا نظری ، امور تحقیقاتی که منجر به نوآوری و خلق اثر می شوند، تحقیقات توسعه ای که دانش فنی خاصی را عملیاتی می کنند، تحقیقات کاربردی که می توانند یک پدیده را به صورت محصول خاص بوجود آورند، تحقیقاتی که مربوط به رمزگشایی از ثبت اختراعات می شوند، تحقیقات در زمینه علوم نوین و تکنولوژی های عرصه های جدید می شوند تقسیم و سپس براساس شاخص های تولید علم و فناوری و نیز نیازها و اولویت های برنامه توسعه ششم سیاست گذاری شوند.