معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان: قسط اول هزینه اشتراک پایگاه اطلاعاتی science direct تامین و پرداخت شد

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۱ کد : ۱۴۳۰۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۲
دکترامیر رحیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان گفت: با مساعدت هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان، مبلغ ۵/۳ میلیارد ریال به عنوان قسط اول هزینه اشتراک پایگاه اطلاعاتی science direct تامین و پرداخت شد. به گزا...
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان: قسط اول هزینه اشتراک پایگاه اطلاعاتی science direct تامین و پرداخت شد
دکترامیر رحیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان گفت: با مساعدت هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان، مبلغ ۵/۳ میلیارد ریال به عنوان قسط اول هزینه اشتراک پایگاه اطلاعاتی science direct تامین و پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  دکتر رحیمی دراین خصوص گفت: پس از چهارسال عدم دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی و منابع علمی، از اواخر سال ۹۴ و ابتدای سال جاری با پیگیری کتابخانه مرکزی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و براساس برنامه کشوری شورای تامین منابع علمی وزارت عتف، دسترسی به بخشی از این منابع میسر شد.
وی افزود : دراین راستا و با مساعدت هیئت رئیسه دانشگاه مبلغ ۵/۳ میلیاردریال به عنوان قسط اول هزینه اشتراک پایگاه اطلاعاتیscience direct تامین و پرداخت شد.ضمن آنکه دسترسی به ۲۵ عنوان پایگاه دیگر شامل springer, wiley, emerald, ACS, IEEE, AIP, APS, taylor & francis, jstore, sage, cambridge, ACM, AMS و همچنین دسترسی به متن کامل کتاب ها و پایان نامه ها از طریق سایر سامانه ها برقرار است.