معاون آموزشی وزیر علوم : کمیته های برنامه ریزی درسی دانشگاهی باید با رویکرد های جدید وارد عمل شوند

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۶ کد : ۱۴۲۳۸ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۱۰
در همایش یک روزه برنامه ریزی آموزشی ودرسی دانشگاهی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم و نایب رئیس شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در خصوص اهداف جدید کمیته های برنامه ریزی درسی وزارت علوم گفت...
معاون آموزشی وزیر علوم : کمیته های برنامه ریزی درسی دانشگاهی باید با رویکرد های جدید وارد عمل شوند
در همایش یک روزه برنامه ریزی آموزشی ودرسی دانشگاهی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم و نایب رئیس شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در خصوص اهداف جدید کمیته های برنامه ریزی درسی وزارت علوم گفت : کمیته های برنامه ریزی درسی  دانشگاهی باید با رویکرد های جدید وارد عمل شوند
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این همایش دکتر شریعتی با اشاره به سیاست تفویض اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها اظهار داشت: وزارت علوم بنا را بر آن گذاشته است که کار برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها واگذار شود که این کاربه دانشگاه های گروه یک که شامل ده دانشگاه می باشند واگذار شده و سایر دانشگاه ها نیز باید به این دانشگاه ها رجوع کنند.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به لزوم رویکرد جدید کمیته های برنامه ریزی درسی دانشگاهی افزود: اخیرا حدود 350 حکم جدید برای اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی دانشگاهی در سراسر کشور صادر شده و سه نکته اساسی در صدور احکام مدنظرقرارگرفته است که شامل انگیزه افراد جهت کار برنامه ریزی، برخورداری از مرتبه دانشیاری و داشتن اجتهاد لازم و فرادانشگاهی بودن بوده است.
وی در ادامه گفت: با این نگرش، اهدافی که کمیته ها دنبال می کنند دچار تغییراتی شده که این تغییرات مبتنی بر رصد علم و فناوری ، یافتن راهکارهای عبور از توسعه کمی به کیفی و شناسایی چالش های آموزشی ، چگونگی تقویت اثربخشی علم در جامعه ، تعامل با دستگاه های اجرایی مرتبط در تلفیق آموزش با عمل ، ارزیابی قابلیت کار آفرینی دانش آموختگان ،تنوع بخشی به مدارج تحصیلی متناسب با نیاز جامعه و ایجاد دوره های کوتاه مدت با اهداف مختلف و بازنگری و تلفیق شیوه های آموزشی با توجه به امکانات روز است.
دکتر شریعتی نیاسرهمچنین بررسی برگزاری دوره های مجازی ، بررسی اثربخشی دوره های مشترک با کشورهای دنیا و بهره گیری ازتجارب یونسکو در این امر،توسعه کمی و کیفی دوره های بین رشته ای و تلفیق رشته ها، تحلیل محتوا و حجم برنامه های درسی، بهره گیری از انجمن های علمی مرتبط و راهکارهایی برای ارتقای سطح فرایند آموزش رااز دیگر مواردتغییر نگرش اهداف کمیته های برنامه ریزی درسی دانشگاهی برشمرد.
معاون آموزشی وزیر علوم در پایان سخنان خود اظهار داشت: ما از همه سرگروه ها می خواهیم که در جهت ارتقای سطح فرایند آموزش، همایش های ویژه ای را با موضوعات خاص تعریف کنند و فرهیختگانی که به این همایش ها دعوت می شوند به دنبال راهکار های مناسب و ایده پردازی باشند به گونه ای که ایده ها و راهکارها ازسوی شما اساتید ارائه شود و اجرای آن بر عهده وزارت علوم باشد تا بتوانیم با این رویکرد نظام برنامه ریزی درسی دانشگاهی کشور را متحول کنیم.