معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی از نگرش نوین به موارد آموزشی در این دانشگاه خبر داد

۲۸ مهر ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۸ کد : ۱۴۲۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۷۹
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت : تبیین نوینی از سیاست‌های جدید دانشگاه با رویکرد مهارتی را در پذیرش بهمن‌ 93 می بایست در نظر گرفت. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر مهرعلی زاده در...
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت : تبیین نوینی از سیاست‌های جدید دانشگاه با رویکرد مهارتی را در پذیرش بهمن‌ 93 می بایست در نظر گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر مهرعلی زاده در خصوص نگاهی نو در دانشگاه جامع علمی ـ‌کاربردی  گفت: ایجاد و طراحی و گسترش رشته ها، مدرسان، فرایندها، ارتباط با بازار کار و دستگاه های اجرایی، تجاری سازی فناوری و افزایش بهره وری را باید مد نظر قرار داد.
وی افزود: ما در تدوین استراتژی دانشگاه با دو مفهوم یعنی  لختی واکنش  و کم اهمیت دانستن تغییرات تدریجی مواجه بوده ایم  که چنانچه برای آنها تدابیری اندیشده نشود کارایی و اثربخشی دانشگاه تدریجا با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: سمت گیری های ذهنی در واقع به خاطر چارچوب های فکری و نوع نگاه افراد به مسائل پیرامونی روی می دهند. ما طی سال های اخیر عمدتا در تصمیم گیری های استراتژیکی برحسب نگرش خود روندهای مطلوب و خوشایندی را شناسایی کرده و بر آنها پافشاری کردیم در حالیکه چنین روند هایی آسیب هایی جدی بر نظام تشکیل مهارت در سطوح آموزش عالی به دنبال داشته است و به دلیل همین نگاه یک جانبه گرایی متاسفانه دیگر روند های واقعی اما ناراحت کننده و ناخوشایند را نادیده گرفتیم که بارزترین آن تقویت روحیه مدرک گرایی و کاهش کیفیت آموزش مهارتی در مراکز بوده است. این مساله به ما می گوید که باید تلاش کنیم تا در کنار قوت های بیشمار دانشگاه علمی کاربردی برخی ضعف های خود را شناخته و درصدد اصلاح آنها برآئیم.
دکتر مهرعلی زاده افزود : مسئله دیگری که دانشگاه جامع علمی کاربردی را با تهدید مواجه ساخته است مسئله کم اهمیت دانستن تغییرات تدریجی است. پژوهش های انجام شده در روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی فرهنگی در خصوص تصمیم گیری انسان ها نشان می دهد که افراد معمولا به تغییراتی که حول یک رویداد بزرگ شکل می گیرند بیشتر اهمیت می دهند تا تغییراتی که نتیجه انباشته شدن تدریجی و بسیار آهسته تحولات جزئی هستندو چنین چیزی بیانگر وجود الگوهای خاص وزن دهی در ذهن افراد است.
وی در پایان بیان کرد : میراث علمی ارزشمندی که حاصل زحمات کلیه مدیران گذشته دانشگاه بوده به ما به ارث رسیده است که نیازمند شکرگزاری است. اما برای توسعه و تحول در آن نیازمند یک مهندسی مجدد است .