مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی منصوب شد

۰۵ تیر ۱۳۹۵ | ۱۲:۲۳ کد : ۱۴۱۰۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۷۳۳
وزیر علوم با صدور حکمی دکتر حسن عابدی جعفری را به سمت  نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی منصوب کرد.به گزارش روابط ...
وزیر علوم با صدور حکمی دکتر حسن عابدی جعفری را به سمت  نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در اجرای ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ، دکتر حسن عابدی جعفری را به سمت  نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان  و هماهنگ کننده هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منصوب کرد.