مسئول شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها ی خراسان جنوبی منصوب شد

۱۵ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۸ کد : ۱۴۰۹۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۱
مسئول شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در استان خراسان جنوبی معرفی شد به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، طی حکمی از سوی دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیق...
مسئول شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها ی خراسان جنوبی منصوب شد
مسئول شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در استان خراسان جنوبی معرفی شد
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، طی حکمی از سوی دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دکتر سید محمدحسین قریشی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان خراسان جنوبی منصوب شد.
در این حکم آمده است : در راستای برنامه ریزی و اجرای فعالیت های این شورا و نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق علمی و مدیریتی در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در استان خراسان جنوبی منصوب می شوید.