مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه شاهرود تاسیس شد

۳۰ دی ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۷ کد : ۱۴۰۶۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۷۳
مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه شاهرود تاسیس شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود هم افزایی ظرفیت های تحقیقاتی، کاربردی و فناورانه، استفاده بهینه از فضا، امکا...
مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه شاهرود تاسیس شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود هم افزایی ظرفیت های تحقیقاتی، کاربردی و فناورانه، استفاده بهینه از فضا، امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه و حمایت های مالی و معنوی را از اهدف تاسیس مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه شاهرود برشمرد.
وی ارتقای سطح همکارهای متقابل پارک و دانشگاه در حمایت از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مبتکر و فناور دانشگاه از طریق تاسیس مرکز رشد فناوری های نوین را حائز اهمیت دانست.
رئیس دانشگاه شاهرود گفت: فضای مناسب برای استقرار واحدهای فناور مرکز رشد فناوری های نوین در محل پردیس فناوری های نوین دانشگاه شاهرود فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت های مالی و معنوی از واحدهای فناور پذیرفته شده در مرکز رشد فناورهای نوین دانشگاه شاهرود مد نظر قرار دارد و به کمک پارک علمی فناوری، خدمات حمایتی از اعضای هیئت علمی، دانشجویان مخترع، مبتکر، نوآور و فناور دانشگاه شاهرود در قالب آیین نامه ها و مقررات به عمل خواهد آمد.