مراسم روز بین‌المللی شدن دانشگاه خوارزمی

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۸ کد : ۱۳۹۱۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۸۰
مراسم روز بین‌المللی شدن دانشگاه خوارزمی با حضور و سخنرانی دکترعباس عراقچی معاون بین الملل وزارت امورخارجه، دکترحسین سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم دراموربین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین الم...
مراسم روز بین‌المللی شدن دانشگاه خوارزمی با حضور و سخنرانی دکترعباس عراقچی معاون بین الملل وزارت امورخارجه، دکترحسین سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم دراموربین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین الملل وزارت علوم و دکترعباس صدری رئیس آیسسکو(سازمان علمی و اموزشی فرهنگی کشورهای اسلامی) دانشگاه درتهران برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی درخصوص تاریخ جریان ارتباط علمی در کشور گفت: ما وارث مراکز علمی بزرگی مثل دانشگاه جندی شاپور هستیم که روابط بین الملل را در بحث علمی دنبال می کردند و سیاستی که دراین مراکز برای جذب هیئت علمی بوده است برای همه ما روشن است.
وی با تاکید براینکه آموزه های دینی به ما گفته است که علم هر جا باشد برای جستجوی آن تلاش کنیم، افزود: علم مرز جغرافیایی نمی شناسد. در چشم انداز کشور ما هم برای توسعه علم و تعامل با جهان، دستورهایی آمده است هم چنین دربرنامه توسعه پنجم و ششم کشور نیز این موضوع ادامه دارد.
دکترسبحان اللهی ادامه داد: پیامد این ارتباطات روشن است و همین طور دولت و آموزش عالی هم سیاست هایشان برای تقویت ارتباطات بین الملل است هر بخش نامه ای که از طرف وزارتخانه علوم و تحقیقات می آید بخشی از آن تقویت ارتباطات بین المللی است.
وی افزود: رشد تعداد کرسی های بین المللی، افزایش سهم ایران، رشد همایش ها و شرکت های دانش بنیان از موارد مهم برنامه بین المللی شدن دانشگاه هاست و از زمانی که دراین مسئولیت خدمت می کنم، توسعه برنامه های بین المللی دانشگاه در اولویت قرارگرفته است. هم چنین این توسعه در سند راهبردی دانشگاه با دوازده هدف مدنظر ماست.
رئیس دانشگاه خوارزمی با اعلام این خبر که در هرمعاونت دانشگاه یک کارشناس بین الملل قرارگرفته، اضافه کرد: نقشه راه بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی تدوین شده که دراین نقشه راه تمام فعالیت هایی که باید انجام گیرد تعیین شده است.
وی در پایان گفت : ما با جدیت تمام به دنبال توسعه فعالیت های بین المللی هستیم و می خواهیم مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی را راه اندازی کنیم.