تاکید رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر پیاده سازی برنامه اقدام و عمل

۲۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۲ کد : ۱۳۷۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۶۹
دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر همکاری همه اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان در پیاده سازی برنامه اقدام و عمل  و دانشگاه کارآفرین  در این دانشگاه تاکید کرد.به گزار...
 تاکید رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر پیاده سازی برنامه اقدام و عمل
دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر همکاری همه اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان در پیاده سازی برنامه اقدام و عمل  و دانشگاه کارآفرین  در این دانشگاه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، جلسه کمیته کارآفرین دانشگاه در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
 براساس این گزارش، در این جلسه ، مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  اقدامات انجام شده در حوزه کارآفرینی دانشگاه را بیان کرد و گفت: تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از فعالیت های کارآفرینی اعضای هیئت علمی همراه با فرم های مربوطه، تهیه و تصویب شیوه نامه حمایت از فعالیت های کسب و کارآفرینی دانشگاه، فعال کردن انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی و طرح ریزی دو مسابقه علمی با موضوع طراحی نشان رسمی (آرم) برای انجمن علمی و مرکز کارآفرینی دانشگاه و نیز بازدید از ظرفیت ها و امکانات اداره کل فنی و حرفه ای استان و واحدهای تابعه جز اقدامات انجام شده این مرکز است.
دکتر محمدشریف شریف زاده افزود: طراحی یک مسابقه پوستر با موضوع کارآفرینی با محوریت انجمن­ علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی توام با برگزاری کارگاه پوستر، تهیه طرح درس کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و ارایه آن به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای بررسی و اجرا، فعال سازی دفتر راهنمایی شغلی و مشاوره کارآفرینی در مجتمع نظری و برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای، برگزاری منظم نشست های دوره‌ای کارآفرینی با دعوت از کارآفرینان برتر، تکثیر گزارش سند کارآفرینی جهت ارسال به واحدهای مختلف دانشگاه؛ تهیه برنامه اقدام و عمل سند دانشگاه کارآفرین از دیگراقدامات انجام شده این مرکز است.
گفتنی است تعیین ترکیب کارگروه و شرح وظایف کارگروه کارشناسی کمیته کارآفرینی، تصویب کلیات صندوق فرشتگان کارآفرینی، پیش بینی فضای مناسب برای مرکز کارآفرینی در دانشگاه، لزوم هماهنگی کلیه فعالیت­های کسب و کار دانشجویی و کارآفرینی با مرکز کارآفرینی و لزوم داشتن طرح کسب و کار مصوب برای شروع و ادامه کار از مصوبات این جلسه بود.