مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس هیئت ورزش دانشگاهی استان البرز انتخاب شد

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۳ کد : ۱۳۶۲۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۴۴
مسعود جوکار مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس هیئت ورزش دانشگاهی استان البرز انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دومین دوره انتخابات ریاست هیئت ورزش دانشگاهی استان البرز با حضور حبی...
مسعود جوکار مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس هیئت ورزش دانشگاهی استان البرز انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دومین دوره انتخابات ریاست هیئت ورزش دانشگاهی استان البرز با حضور حبیب الهی نماینده فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی ، علوم پزشکی و علمی کاربردی استان البرز دردانشگاه خوارزمی برگزار شد و پس از رای گیری مسعود جوکار مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس هیئت ورزش دانشگاهی استان البرز انتخاب شد.