مجمع عمومی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران برگزارمی شود

۲۷ آبان ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۹ کد : ۱۳۵۶۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۴۴
اولین مجمع عمومی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران دردانشگاه تهران برگزارمی شود. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بدینوسیله از کلیة اعضای پیوستة انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران دع...
مجمع عمومی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران برگزارمی شود
اولین مجمع عمومی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران دردانشگاه تهران برگزارمی شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بدینوسیله از کلیة اعضای پیوستة انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران دعوت به عمل می آید تا دراولین جلسة مجمع عمومی انجمن که درتاریخ 28/08/1393 دردانشگاه تهران برگزارمی شود، حضور به  هم رسانند.
گفتنی است علاقه مندانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند به آدرس وبلاگ انجمن به نشانی http://sicea.blogfa.com مراجعه کرده یا در روز برگزاری مجمع با دردست داشتن مدارک مورد نیاز (گواهی فارغ التحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد، یا کارت دانشجویی دکتری در رشتة آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی) به محل پذیرش مراجعه کنند.

( ۱ )