متولیان اقدامات سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در سال 94 – 95 در جلسه بیستم این کمیسیون تعیین می شوند

۲۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۶:۲۶ کد : ۱۳۵۴۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۱۳
دکتر ابوالفضل خو‌ش‌منش، رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از تعیین متولیان اقدامات سند و همکاران آن در جلسه بیستم کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی خبر داد. به گزارش روابط عم...
متولیان اقدامات سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در سال 94 – 95 در جلسه بیستم این کمیسیون تعیین می شوند
دکتر ابوالفضل خو‌ش‌منش، رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از تعیین متولیان اقدامات سند و همکاران آن در جلسه بیستم کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر خوش‌منش با تاکید بر اتمام مراحل تدوین سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی گفت: چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و برنامه اقدامات، ارکان اساسی یک سند راهبردی است و سندی که ارکان فوق را مبتنی بر الزامات سندنویسی تدوین کرده باشد با اقبال ذی‌نفعان و ذی ربطان حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی مواجه خواهد شد.
 دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در ادامه افزود: رسیدن به اهداف و محقق شدن چشم انداز در گرو اجرای دقیق برنامه اقدامات است، از همین رو باید برای تک تک اقدامات سند بر اساس ظرفیت‌ها و امکانات سازمان‌ها و نهادها متولی اقدام تعیین گردد که این مهم در دستور جلسه بیستم کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی مورخ 30/3/94 قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تلاش ها و گام‌های صورت گرفته برای تدوین این سند بیان کرد: امید است بتوانیم تا پایان تیر ماه نسخه نهایی سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی را همراه با پیوست متولیان اقدامات و همکاران آن و شاخص دستیابی به شورا ارسال کنیم تا پس از بررسی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب در هیئت وزیران ابلاغ شود.
رئیس کمیته تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی پژوهش و آموزش عالی قرآنی در پایان افزود: با توجه به مبنا قرار گرفتن اجرای اقدامات سند در تخصیص اعتبارات سال 1394 مطابق با ¬¬دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1394 ابلاغی شورای توسعه فرهنگ قرآنی میزان انطباق فعالیت دستگاه‌ها با اقدامات سند راهبرد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی یکی از محورهای اصلی تخصیص بودجه در این کمیسیون خواهد بود.