ماموریت پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص کنترل آفت زنجره خرما در شرق استان کرمان

۲۲ دی ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۹ کد : ۱۳۵۲۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۵۱
پژوهشکده  باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تشکیل کارگروهی از کلیه نهادهای علمی و اجرایی در سطح استان در خصوص بررسی و پیشگیری ازآفت زنجره خرما دعوت به هم اندیشی  و همکاری کرد. به گزارش ...

پژوهشکده  باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تشکیل کارگروهی از کلیه نهادهای علمی و اجرایی در سطح استان در خصوص بررسی و پیشگیری ازآفت زنجره خرما دعوت به هم اندیشی  و همکاری کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم  در نشستی که در سالن کنفرانس مرکزی  دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل شد ضمن بررسی یافته های اخیر علمی  و ارائه تجربیات پیشکسوتان استان کرمان و برنامه اجرایی سازمان جهاد کشاورزی  این استان مقرر شد کمیته ای متشکل از سازمان حفظ نباتات ، مرکز تحقیقات کشاورزی ، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان  کرمان با مسئولیت پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنرکرمان  تشکیل شود و در خصوص ارائه برنامه عملیاتی در سطح هفت هزار هکتار از نخلستان های شرق  این استان هم اندیشی شود.

گفتنی است در سال های اخیر  آفت زنجره خرما با جمعیت طغیانی درنخلستان های استان کرمان باعث خسارات زیاد و کاهش کمی و کیفی محصول خرما شده که اقتصاد و معیشت کشاورزان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .