گسترش همکاری های دفتر همکاری های علمی شهید فهمیده و دانشگاه مازندران

۱۹ تیر ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۹ کد : ۱۳۴۶۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۳۲
دکتر میرامین حسینی، مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران ازمذاکرات فی مابین دفتر همکاری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده شمال کشور و شرکت دیزل سنگین (دسا) و دانشگاه مازندران خبر داد.به گزارش روابط عمومی و...
گسترش همکاری های دفتر همکاری های علمی شهید فهمیده و دانشگاه مازندران
دکتر میرامین حسینی، مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران ازمذاکرات فی مابین دفتر همکاری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده شمال کشور و شرکت دیزل سنگین (دسا) و دانشگاه مازندران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،پیرو این مذاکرات مقرر شد دانشگاه مازندران در راستای تأمین، ساخت و مشاوره طراحی فرایند تولید قطعات موتوری مربوط به موتور دیزل ملی به عنوان بازوی آن صنعت در حوزه مکانیک و برق همکاری کند.
 در این راستا دفاتر طرفین در محل دانشگاه و صنعت راه اندازی خواهد شد همچنین نظارت اجرایی بر قراردادها بر عهده دفتر شهید فهمیده خواهد بود.


( ۱ )