قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بررسی شد

۲۶ دی ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۳ کد : ۱۳۲۵۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۳۵
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نحوه اجرایی سازی وظایف دبیرخانه شورای عالی عتف در قانون حمایت از شرکت...
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بررسی شد
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نحوه اجرایی سازی وظایف دبیرخانه شورای عالی عتف در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بود که به عنوان یک مرجع اصلی تکلیف راهبردی دستگاه ها و نحوه ساز و کار شرکت های دانش بنیان را تعیین می کند .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر وحید احمدی در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه چند مسئله مطرح شد که یکی از آنها درخصوص تصمیم گیری درباره نحوه عضویت اشخاص حقیقی منتخب کمیسیون های تخصصی بود.
دکتراحمدی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد کمیسیون ها رزومه افرادی را که سه ماه پیش از طریق فراخوان ما معرفی شده بودند با استناد به آیین نامه هایی که باید تعدادی از آنها در رشته های سیاست گذاری و تعدادی معرفی شده از سوی انجمن های علمی و قطب های علمی باشند و نیز تعدادی هم افراد صاحبنظر در حوزه کمیسیون های تخصصی باشند ، دوباره بررسی کنند.
وی ادامه داد: سپس نتایج بررسی کمیسیون ها به کمیسیون هماهنگی منتقل و بعد در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد رای گیری قرار می گیرد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: در این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه شده بود که تاکید بر این دارد که دستگاه های اجرایی عضوباید همه همکاری کنند تا بتوانیم وظایف قانونی را به صورت یک مجتمع اجرایی کنیم.
دکتراحمدی گفت: در جلسه بعدی کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز مکانیزم تفصیلی نحوه نظارت و مدیریت دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح می شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از دیگر موضوعات مطرح شده در این کمیسیون به تغییرات و اصلاحاتی که در آیین نامه اجرای قانون شرکت های دانش بنیان مطرح شده اشاره کرد و گفت :قانون اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را شورای عالی عتف باید تایید کند و از طریق شورای عالی عتف به هیات دولت ارجاع شود.
وی ادامه داد: یکی از این اصلاحات درخصوص کارگروه صدور و تشخیص مصادیق و صدور مجوز برای شرکت های دانش بنیان بود.
دکتراحمدی گفت: طبق آیین نامه تنظیم شده این کارگروه اکنون در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند اما با توافق میان وزارت علوم و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اصلاحاتی پیش بینی شده که این کارگروه زیرنظر دبیرخانه شورای عتف و شورای عالی عتف فعالیت کند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: یکسری تغییرات هم باز به تایید کارگروه مشترک میان وزارت علوم و معاونت و فناوری برای هماهنگ سازی فعالیت ها و جلوگیری از اختلاف نظر و موازی کاری میان وزارت علوم و معاون علمی و فناوری تهیه شده که به امضای وزیر علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است.
دکتراحمدی از دیگر اصلاحات مطرح شده در صدو بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی عالی شورای عالی عتف که در آیین نامه قانون اجرایی حمایت از شرکت های دانش بنیان آمده است به تغییرات صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: این تغییرات از طریق هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح شده و در این جلسه نظر کلی بر این بود که این تغییرات باید به شورای عالی عتف ارجاع شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خوداز برگزاری  جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در دفتر معاون اول رییس جمهوردر اوایل هفته آینده خبر داد و گفت : این جلسه با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، صنعت ، معدن و تجارت، نیرو، دفاع، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.
دکتر احمدی در ادامه گفت: همچنین معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رییس بانک مرکزی، روسای فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی، فرهنگستان هنر و فرهنگستان ادبیات و روسای دانشگاه ها از دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه شورای عالی عتف هستند.