قائم مقام وزیر علوم : امیدواریم ابعاد تحول و سلامت اداری با دقت بیشتر و هزینه کمتر تحقق یابد

۲۴ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۶:۵۰ کد : ۱۳۱۹۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۸۶
در آخرین نشست شورای هم اندیشی معاونان و مدیران کل وزارت عتف در سال 1394 که با حضور دکتر فرهادی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، در سخنانی به ...
قائم مقام وزیر علوم : امیدواریم ابعاد تحول و سلامت اداری با دقت بیشتر و هزینه کمتر تحقق یابد
در آخرین نشست شورای هم اندیشی معاونان و مدیران کل وزارت عتف در سال 1394 که با حضور دکتر فرهادی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم،  در سخنانی به بیان فلسفه ایجاد شورای مذکور پرداخته و گفت :  هماهنگ و همراه شدن حوزه ها و دپارتمان ها در امور مختلف وزارت دستآورد اصلی این شورا است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر تسلیمی در ادامه اظهار داشت : این هماهنگی ها با هدف ایجاد زمینة مشارکت بیشتر میان مدیران و تکمیل کردن چرخة وظائف و عملکردها تا دستیابی به مقاصد اجرائی دنبال می شود.
وی همچنین درخصوص این جلسات که هر 45 روز یک بار بدون وقفه تشکیل شده است اضافه کرد: بی تردید ارتباط مؤثر، تبادل نظر، اندیشیدن پیرامون موضوعات مشترک و بازشناسی قواعد و راهکارها از ویژگی های دیگری است که مدیران حوزه ها درخصوص آن دارای مسئولیت تضامنی می باشند.
قائم مقام وزیر علوم به اهمیت نقش فنآوری اطلاعات تأکید کرد و افزود: امید است با تمرکز بر فنآوری اطلاعات و تقویت فضای سایبری، جریان کار تسهیل و تسریع شود و با دقت و صحت بیشتر و هزینه کمتر بسیاری از ابعاد تحول و سلامت اداری تحقق یابد و وزیر محترم جناب آقای دکتر فرهادی نیز بر این که سال آینده انشاءا... سال تمرکز بر این امر باشد،  تأکید دارند.
دکتر تسلیمی در پایان اشاره داشت: بیشتر ظرفیت ها و توانمندی های اجرایی هنوز ظاهر و بارز نشده و با تجدیدنظر بر وظائف و مأموریت ها در وزارت عتف، تلاش قابل توجهی باید به عمل آید تا ان شاءا... در سال 95 بیشتر مسائل و مشکلات حل شده و گزارش از عملکردهای مؤثر و ممتاز مطرح باشد.
دکتر تسلیمی با اشاره به ابلاغ سند راهبردی گفتمان توسعه آموزش عالی افزود: در راستای عملیاتی شدن برنامه های توسعه آموزش عالی کارگروه هایی به تشخیص مصادیق چالش ها و تهیة برنامه های اقدام مبادرت دارند و شورای معاونان و مدیران می تواند در این خصوص نقش مؤثری ایفاء کند.