فعالیت های مجمع مشورتی سیاستگذاری دانشگاه یزد تشریح شد

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۰:۴۸ کد : ۱۳۱۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۶۳
<span id="ms-rterangepaste-start"></span> <div style="margin: auto 11.35pt auto 25.5pt"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: "tahoma", "sans-serif"; font-size: 18pt">دکترسید محمد بزرگ دبیر مجمع مشورتی سیاستگذاری دانشگاه یزد گفت: احترام به اندیشه‌های متفاوت و بهره‌گیری ازدیدگاه‌های مختلف، عوامل مؤثری برای شناسایی مسیر صحیح فعالیت های دانشگاه و مدیریت هدفمند آن اس</span></div> ...
دکترسید محمد بزرگ دبیر مجمع مشورتی سیاستگذاری دانشگاه یزد گفت: احترام به اندیشه‌های متفاوت و بهره‌گیری ازدیدگاه‌های مختلف، عوامل مؤثری برای شناسایی مسیر صحیح فعالیت های دانشگاه و مدیریت هدفمند آن است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر بزرگ با تأکید براینکه این مجمع درامور اجرایی  دانشگاه دخالت نخواهد داشت، گفت: این مجمع فقط سیاست های کلان دانشگاه را درحوزه‌های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی مد نظر قرار خواهد داد و نقش مشورتی دارد.
وی افزود: این مجمع به عنوان اتاق فکر دانشگاه عمل می کند و می تواند در هدف گذاری و تعیین مسیر آینده به مدیران اجرایی کمک کند.
دکتربزرگ درباره ترکیب اعضای این مجمع مشورتی گفت: با توجه به ضرورت حضور افراد صاحب نظر درترکیب اعضای این مجمع، تلاش می شود از افراد باسابقه و خوش فکر دانشگاه استفاده شود و تعدادی از افراد این مجمع نیز توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه پیشنهاد می شوند.
وی درعین حال با بیان این مطلب که افزایش تعداد اعضای مجمع، کار تصمیم گیری و جمع بندی دیدگاه‌ها را دشوار خواهد کرد، افزود: اگرچه عضویت همه صاحب نظران دانشگاهی دراین مجمع مقدور نیست اما برای دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ایده‌های آنان راهکارهای مناسبی در نظر گرفته می شود.
دکتر بزرگ در ادامه  با تاکید بر اینکه رویکرد کلی دانشگاه این است که از نظرات مشورتی بیشتر استفاده شود، گفت: این راهکارهای پیشنهادی می تواند به رشد و تعالی دانشگاه و حرکت هدفمند آن کمک کند و در صورت صلاحدید، می توان از این دیدگاه‌ها به عنوان نظر مشورتی درهیأت امنای دانشگاه هم استفاده کرد.
دبیرمجمع مشورتی سیاستگذاری دانشگاه یزد درخصوص روند تدوین سیاست‌ها دراین مجمع، گفت: اعضای مجمع با توجه به تجربیات خود و دیگران و در راستای سیاست های کلی دانشگاه، نظرهای خود را در زمینه های  مورد بحث مطرح و راهکارهایی را پیشنهاد می کنند و در نهایت با جمع‌بندی راهکار‌های مختلف، سیاست‌های پیشنهادی این مجمع به ریاست دانشگاه ارائه می‌شوند و همچنین درجلسات این مجمع می توان از کارشناسان مرتبط با موضوعات مختلف دعوت کرد تا از دیدگاه‌های آنان نیز در ارائه سیاست‌ها استفاده شود.
وی افزود: سیاست‌های پیشنهادی این مجمع بنا به تصمیم رییس دانشگاه می‌تواند به حوزه‌های ذی ربط، از جمله مدیریت طرح و برنامه دانشگاه ابلاغ شود و یا در شوراهای دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در آیین نامه های اجرایی، انعکاس یابد.
دبیر مجمع سیاستگذاری دانشگاه یزد همچنین با اشاره به لزوم انجام نظرسنجی‌های صحیح و علمی در برخی از تصمیم گیری‌ها و همچنین ارزیابی بازخورد سیاست‌های دانشگاه در جامعه و محیط پیرامونی، بر نقش روابط عمومی دانشگاه در انتقال این بازخورد تأکید کرد.