فرصت مطالعاتی یک استاد نیجریایی دردانشگاه خوارزمی

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۴۹ کد : ۱۳۱۲۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۳
فرصت مطالعاتی به عمر سلامی عامرو استاد نیجریایی دردانشگاه خوارزمی داده شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، عمر سلامی عامرو اهل کشور نیجریه و شهر زاریاست بوده وعضو هیئت علمی دانشگاه احمدو بلو Ahmadu ...
فرصت مطالعاتی به عمر سلامی عامرو استاد نیجریایی دردانشگاه خوارزمی داده شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، عمر سلامی عامرو اهل کشور نیجریه و شهر زاریاست بوده وعضو هیئت علمی دانشگاه احمدو بلو Ahmadu Bello University، دانشگاه دهم درکشور نیجریه است، دارای مدرک کارشناسی ارشد نساجی و شیمی رنگ و دانشجوی سال آخر دکترا در رشته یادشده در دانشگاه احمدو بلواست و برای گذارندن دوره 6 ماهه فرصت مطالعاتی با مکاتباتی که با دکترعظیم ضیایی حلیمه جانی عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی انجام داده، پذیرفته شده و کار پژوهشی خود را در گروه تحقیقاتی دکترضیایی ازتاریخ 23/9/1394 شروع کرده است .
همچنین در مدت 6 ماهه حضور نامبرده درایران، کار تحقیقاتی در زمینه سنتز رنگ های دی آزو جدید با قابلیت انحلال پذیری در حلال های غیرقطبی و رنگ های حاوی گروه های آلیفاتیک بلندزنجیر را انجام خواهند داد.