فراخوان ششمین همایش ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در دانشگاه حکیم سبزواری

۱۵ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۱ کد : ۱۳۰۷۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۶
دبیرخانه دائمی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی درپی برگزاری همایش های پژوهشی ملّی درسال های گذشته، به مناسبت بزرگداشت نویسنده توانا وخردمند« ابوالفضل بیهقی»در پی آن است دراوّل آبان 1395 نیز به من...
   دبیرخانه دائمی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی درپی برگزاری همایش های پژوهشی ملّی درسال های گذشته، به مناسبت بزرگداشت نویسنده توانا وخردمند« ابوالفضل بیهقی»در پی آن است دراوّل آبان 1395 نیز به مناسبت روزملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ششمین همایش ملّی بزرگداشتِ این نویسنده  بزرگ را برگزارکند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، از پژوهشگران فرهیخته دعوت می شود چکیده پژوهش خودرادرباره ابوالفضل بیهقی وتاریخ بیهقی (به ویژه درحوزه  روایت و روایت پژوهی درتاریخ بیهقی) حداکثرتا اوّل تیر1395به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری ارسال کنند.
گفتنی است به آثار ارزشمند علمی- پژوهشی ،در چارچوب محورهای جایزه  ویژه دوسالانه فرهنگی – ادبی «بیهقی»جوایزی ارزنده تعلّق خواهد گرفت.