فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه اراک

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۴ کد : ۱۳۰۰۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۰۲
اولین دانشجوی دکتری مهندسی شیمی  دانشگاه اراک از پایان نامه خود تحت عنوان((سنتز شیشه سرامیک هادی یون لیتیوم خواص بهینه جهت افزایش ولتاژ در باطری یون لیتیوم با الکترولیت آبی)) دفاع کرد.به گزارش رو...
اولین دانشجوی دکتری مهندسی شیمی  دانشگاه اراک از پایان نامه خود تحت عنوان((سنتز شیشه سرامیک هادی یون لیتیوم خواص بهینه جهت افزایش ولتاژ در باطری یون لیتیوم با الکترولیت آبی)) دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، محمد ایل بیگی دانشجوئی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه اراک  در زمینه پایان نامه خود گفت:  باتری های رایج یون لیتیوم به علت استفاده از حلال های اشتغال پذیر آلی همواره خطر انفجار و اشتغال در مراحل شارژ یا تخلیه با جریان بالا را دارند ،بطوری که موارد متعددی از انفجار گوشی های تلفن همراه ویا خودروهای هیبریدی به علت نقص در عملکرد باتری های آنها گزارش شده است .
در این پژوهش برای نخستین باربا سنتز یک شیشه سرامیک هادی یون لیتیوم (غشاء هادی یون) با خواص بهینه و هدایت یونی بالا یک باتری یون لیتیوم ایمن با الکترولیت آبی ساخته شد که بر خلاف سایری باترهای شامل الکترولیت آبی که ولتاژ پایینی به علت محدود بودن پنجره پایدار آب از خود نشان می دادند ولتاژبالایی در حدود 3.7ولت از خود نشان داد.
گفتنی است امروزه باتری های یون لیتیوم به طور گسترده در صنایع  الکترونیک و صنایع حمل و نقل کاربرددارند .