فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری زیست شناسی، گرایش فیزیولوژی جانوری از دانشگاه شهیدباهنرکرمان

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۲ کد : ۱۳۰۰۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۰۶
راضیه کوشکی اولین دانشجو دکتری زیست شناسی، گرایش فیزیولوژِی جانوری از دانشگاه شهیدباهنرکرمان، از رساله خود تحت عنوان «بررسی نقش سیستم ارکسینرژیک هسته کودالیس و هیپوکامپ بر انتقال درد و یادگیری فضایی و...
راضیه کوشکی اولین دانشجو دکتری زیست شناسی، گرایش فیزیولوژِی جانوری از دانشگاه شهیدباهنرکرمان، از رساله خود تحت عنوان «بررسی نقش سیستم ارکسینرژیک هسته کودالیس و هیپوکامپ بر انتقال درد و یادگیری فضایی و برخی عوامل التهابی در هیپوکامپ » دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی  وزارت علوم، دکترمهدی عباس نژاد و دکتر سعید اسماعیلی ماهانی به عنوان استادان راهنما و دکترمریم رئوف به عنوان مشاور وی را همراهی کردند.
 همچنین دکترحمیدرضا حری به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی و دکتر علی گل، دکتروحید شیبانی و دکترایران پور ابولی به عنوان داوران در جلسه حضور داشتند.
خلاصه ای ازاین رساله بدین شرح است: اختلال در توانایی های شناختی معمولا در شرایط درد مشاهده می شود.
اثرات تعدیلی گیرنده 1 ارکسین (OXIR) بر مسیرهای درد و همچنین فرآیند حافظه و یادگیری در مطالعات گذشته نشان داده شده است.
 این مطالعه به منظور بررسی نقشOXIR در هسته دمی عصب سه قلو (VC)  و ناحیه CA1 هیپوکمپ بر درد دهانی صورتی و همچنین اختلال حافظه و یادگیری ناشی از درد انجام شد.
درهمین ارتباط، درگیری OXIRs در نواحی فوق بر تغییر در بیان فاکتور التهابی سیکلواکسیژناز 2 (COX-2) و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز(BDNF) در شرایط درد ارزیابی شد.

( ۱ )