غرس 1000 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در دانشگاه خوارزمی

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۳ کد : ۱۳۰۰۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۸
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سرپرست و معاونان دانشگاه خوارزمی به شکل نمادین چند اصله نهال غرس کردند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس مهدی گودآسیایی مدیر امور عمومی دانشگ...
غرس 1000 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در دانشگاه خوارزمی
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سرپرست و معاونان دانشگاه خوارزمی به شکل نمادین چند اصله نهال غرس کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس مهدی گودآسیایی مدیر امور عمومی دانشگاه گفت: به مناسبت روز درختکاری 600 اصله نهال در کمربند سبز دانشگاه و 400 اصله نهال در سایر فضای دانشگاه غرس می شود.
وی افزود: با توجه به خشکسالی چند سال اخیر، نهال های غرس شده از نوع کاج تهران و سنجد می باشند.

( ۲ )