عیادت مسئولان سازمان امور دانشجویان و ورزش دانشگاهی کشوراز سیدجواد رفوگر

۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۵ کد : ۱۲۹۹۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۱۸۲
در راستای سیاست جدید مسئولان ورزش دانشگاهی مبنی بر پاسداشت نامداران ورزش دانشگاهی که سالیان متوالی خدمات شایسته به ورزش دانشگاهی انجام داده اند ، مسئولان سازمان امور دانشجویان و ورزش دانشگاهی کشور با ...
عیادت مسئولان سازمان امور دانشجویان و ورزش دانشگاهی کشوراز سیدجواد رفوگر
در راستای سیاست جدید مسئولان ورزش دانشگاهی مبنی بر پاسداشت نامداران ورزش دانشگاهی که سالیان متوالی خدمات شایسته به ورزش دانشگاهی انجام داده اند ، مسئولان سازمان امور دانشجویان و ورزش دانشگاهی کشور با حضور در منزل سید جواد رفوگر از وی عیادت کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این دیدار که مهندس پرهیزگار معاون پشتیبانی و منابع و مهندس خوشگفتار مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ، دکترمحمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وسرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی ، دکتر دهخدا معاون روابط بین الملل این  فدراسیون  وقزوینی  مسئول انجمن دو و میدانی حضور داشتند ، برای جواد رفوگر آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کردند.
گفتنی است سید جواد رفوگرپیشکسوت کشتی کشورمان که در بستر بیماری به سر می برد  ، عضویت انجمن کشتی وزارت علوم، مدیر تیم های ملی و سرمربی کشتی دانشجویان و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی را در کارنامه خود دارد.