عضویت رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی درکمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۴ کد : ۱۲۹۴۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۶۴
درحکمی از سوی دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، دکترمحمد اخباری به عنوان عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درحکم انتصاب دکتر اخب...
درحکمی از سوی دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، دکترمحمد اخباری به عنوان عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درحکم انتصاب دکتر اخباری آمده است: با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جناب‌عالی درامر آموزش عالی، به موجب این حکم به عضویت کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال درجهت تحقق اهداف کمیته مزبور به ویژه درزمینه هماهنگی و گسترش تعامل با نهادهای علمی و بین‌المللی ازجمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و معرفی توانمندی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور به منظور ارتقای شاخص‌های کیفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نهادهای پژوهشی و مشارکت درتدوین و اجرای راهبردها و سیاست‌های جامع آموزش عالی کشور درسطح ملی و بین‌المللی، همگام با اهداف علمی و فرهنگی دولت تدبیر و امید و این وزارت مؤید و موفق باشید.