عضویت دانشگاه محقق اردبیلی درانجمن بین‌المللی دانشگاه‌ها

۰۹ تیر ۱۳۹۴ | ۱۱:۰۳ کد : ۱۲۹۲۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۷۴
براساس اعلام سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، این دانشگاه طی روزهای اخیر به انجمن بین‌المللی دانشگاه‌ها پیوست. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، انجمن بین‌المللی دانشگاه‌ها (International Association of ...
براساس اعلام سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، این دانشگاه طی روزهای اخیر به انجمن بین‌المللی دانشگاه‌ها پیوست.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، انجمن بین‌المللی دانشگاه‌ها (International Association of Universities) درسال ۱۹۵۰ توسط سازمان یونسکو تاسیس شد و هم اکنون دفتر آن در مقر سازمان یونسکو در پاریس قراردارد.
درحال حاضر ۶۰۳ دانشگاه و ۲۷ سازمان ملی، منطقه ای و بین المللی از ۱۲۰ کشور جهان و همچنین ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور در این انجمن عضویت دارند.
همچنین هدف این انجمن حمایت ازدانشگاه ها درارتقای کیفی آموزش و پژوهش و همچنین ترغیب آنان به برداشتن گام های بزرگ تر در توسعه آموزش عالی است.
دکترگودرز صادقی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با توجه به هدف گذاری دانشگاه محقق اردبیلی مبنی برتوسعه همه جانبه و نزدیک شدن به ردیف دانشگاه‌های معتبر دنیا فرآیند عضویت دراین انجمن انجام شده و ابرازامیدواری کرد که با تعامل بیشتر با این انجمن زمینه برداشتن گام های موثرتر درحرکت پرشتاب توسعه دانشگاه بیش ازپیش فراهم شود.