عضویت استاد دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام

۰۸ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۶ کد : ۱۲۹۲۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۷۸
دکتر شهرام عباسی استادیار گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد موفق به دریافت عضویت وابسته در مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام در شهر تریست ایتالیا شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این مرکز 50 س...
عضویت استاد دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام
دکتر شهرام عباسی استادیار گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد موفق به دریافت عضویت وابسته در مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام در شهر تریست ایتالیا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این مرکز 50 سال پیش به همت پروفسور عبدالسلام دانشمند مسلمان و دارنده جایزة نوبل با هدف توسعه و ایجاد انگیزه در پژوهش و تحصیل رشته‌های پیشرفته بویژه در کشورهای در حال توسعه تاسیس شد.
افتخار کسب عضویت وابسته به پاس تلاش های علمی دکتر عباسی در پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز بین المللی فیزیک نظری به وی تعلق گرفت.
گفتنی است دکتر عباسی طی سالهای 2015 تا 2020 افتخار عضویت در این موسسه را خواهد داشت و تمامی سفرهای علمی وی به آن موسسه یا موسسات همکار از سوی این موسسه حمایت مالی میشود.
 
 

( ۲ )