عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش به عنوان طلایه دار تولید علم ایران معرفی شد

۱۹ دی ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۵ کد : ۱۲۹۰۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۸۵
دکترنیاز محمد محمودی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موفق به کسب عنوان طلایه داران تولید علم ایران شد....
دکترنیاز محمد محمودی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موفق به کسب عنوان طلایه داران تولید علم ایران شد.